Näin arkkitehti ajattelee pyrkiessään tuottamaan asiakkaalle optimaalista arvoa!

Mitä arkkitehti ajattelee Stenin julkisivulevyistä, ja mikä on arkkitehdeille tärkeää heidän pyrkiessään täyttämään asiakkaittensa toivomukset ja tarpeet? Näihin kysymyksiin saadaan muutama vastaus arkkitehti Kasper Kullegaardilta, jonka kanssa Steni teki yhteistyötä Plejecenter Samsøvej -hoivakotiin liittyvän projektin yhteydessä. Hoivakoti tunnetaan kaarevasta mustasta julkisivustaan.

– Rakennuttajan toivomuksena oli, että käyttäisimme Plejecenter Samsøvej -hoivakodissa materiaaleja, joiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Stenin julkisivulevyjen ominaisuudet täyttävät siinä suhteessa tämän toimintaorientoituneeksi luonnehtimani rakennuttajan vaatimukset. Elintärkeitä rakennuselementtejä kuten kattoja, julkisivuja, ovia ja ikkunoita valittaessa on aina olennaista pitää mielessä niiden käyttöikä, Kasper Kullegaard toteaa.

FAKTAT

  • Kasper Kullegaard on arkkitehti ja tanskalaisen arkkitehtiyhtiö Kullegaard A/S:n osakas. Yhtiö perustettiin vuonna 1980, ja sen Holbækin ja Kööpenhaminan toimistoissa on nykyään yhteensä yli 60 työntekijää. Kullegaard työskentelee sekä julkisten että yksityisten toimeksiantajien pääkonsulttina.

Kasper Kullegaard

Mitä vaatimuksia asetat julkisivulevyille?
Julkisivua ei tarvitse aina valmistaa luonnonmateriaaleista. Vaadimme kuitenkin, että julkisivulevyjen on oltava tukevia. Steni on erittäin varteenotettava tuote, koska valittavana on paljon erilaisia muunnelmia. Värit ovat yksi tekijä, mutta minua kiinnostavat erityisesti erilaisia mahdollisuuksia tarjoavat kiiltoasteet. Halusimme muunnella Samsøvej -hoivakodin julkisivua murtamatta sen mustaa väriä. Käyttämällä saman mustan värin eri kiiltoasteita loimme julkisivuun syvyysvaikutelman ja leikittelevän kirjon, joka myös muuttaa ilmettään päivänvalon määrän vaihdellessa vuoden aikana.    

Plejecenter Samsøvej -hoivakoti on jännittävän muotoinen ja verhoiltu Stenin julkisivulevyillä.

Tarkoituksenamme on luoda asiakkaillemme optimaalista arvoa. Oma onnistumisemme riippuu siitä, kuinka hyvin voimme auttaa asiakkaita onnistumaan. Tätä ohjenuoraa noudattamalla pyrimme joka ikinen päivä tarjoamaan vastuullista muotoilua ja asiakkaiden odotukset täyttäviä toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.​ Kasper Kullegaard​

Mihin seikkoihin Kullegaard AS:n arkkitehdit kiinnittävät eniten huomiota?
Olemme tunnettuja korkeasta laadustamme ja toimivasta yhteydenpidostamme rakennuttajiin, yhteistyökumppaneihin, urakoitsijoihin ja toimittajiin. Mielestämme lisäarvoa tuottava vuorovaikutus on osa yhtiömme DNA:ta. Lisäksi haluamme toimia ja keskustella kasvotusten kaikkien rakennusprojektiin osallistuvien osapuolten kanssa. Näin varmistamme muun muassa sen, että saamme aina sovitettua yhteen koko prosessille asetetut toiveet niin, että lopputulos vastaa asiakkaan toiveita. Kaiken työmme lähtökohtana on aina pidettävä asiakkaan tarpeita ja niiden toteuttamiskelpoisuutta. Siksi kiinnitämme paljon huomiota tehokkaaseen ja kurinalaiseen talous- ja projektiohjaukseen.

Stenin julkisivulevyillä on ominaisuuksia, jotka täyttävät toimintaorientoituneen rakennuttajan asettamat vaatimukset.​ Kasper Kullegaard​

Asukkaiden kannalta viihtyisä ja turvallinen ympäristö.

Onko kestävä kehitys tärkeässä asemassa työssänne?
Noudatamme luonnollisesti mahdollisuuksien mukaan kestävän kehityksen periaatteita mutta otamme aina projektin talouteen liittyvät näkökohdat laajasti huomioon.  Siksi pyrimme löytämään parhaat ratkaisut kaikilla osa-alueilla ja sopeuttamaan ne toimeksiantomme taloudelliseen kehykseen. Meillä kestävä kehitys tarkoittaa myös hyvää projektinohjausprosessia, johon otetaan matkan varrella mukaan eri osapuolia. Sillä varmistetaan, että työ voidaan luovuttaa sovittuna aikana, että rakennus toimii asiakkaan toivomalla tavalla ja että saamme mahdollisuuksien mukaan vältettyä puutteet ja virheet. Meille myös se on kestävää kehitystä.