BIM-mallinnuksesta tulee yhä tärkeämpää

BIM-mallinnuksesta tulee yhä tärkeämpää, ja sen käyttö lisääntyy jatkuvasti. Stenillä on ollut BIM-moduuleja useita vuosia, mutta kokemuksemme mukaan monikaan kuvaavaan vaiheeseen kuuluva tai urakoitsija ei ole ottanut sitä käyttöön, sanoo Stenin Concept Manager Jan Terje Nielsen.

Hän uskoo, että Stenin on aika sanoa, että sillä on valmiit moduulit, jotka voivat säästää aikaa ja estää suunnitteluvirheitä.
- Aloitamme nyt lisäksi projektin useampien moduulien kehittämiseksi, jolla pyrimme tulemaan entistä paremmiksi tällä tärkeällä alueella, Jan Terje Nielsen sanoo.

FAKTAT

  • BIM tulee englanninkielen sanoista "building information modeling" eli suomeksi rakennuksen tietomallinnus. Se on digitaalinen ympäristö, jossa yhdistyvät teknisiä ratkaisuja sisältävät piirrokset ja tuotevalikoima ja josta voi varmistaa, mikä on missäkin. Tämän ansiosta rakentajan on huomattavasti helpompi havainnollistaa, millainen rakennuksesta tulee, sekä varmistaa, että käyttö ja ylläpito ovat yksinkertaisempia rakennuksen elinkaaren aikana.
  • Lisäksi siinä voidaan jakaa asiatietoja tuottajilta ja muilta avustajilta, kuten urakoitsijoilta, sähköteknikoilta, putkiasentajilta, materiaalin toimittajilta ja viranomaisilta. BIM antaa täydellisen yleiskuvan rakennuksen kaikista osista itse rakennusprosessin aikana ja myöhemmin koko rakennuksen käyttiän aikana, jopa mahdolliseen purkamiseen ja materiaalien kierrätykseen asti.
Aloitamme nyt projektin useiden moduulien kehittämiseksi, jolla pyrimme tulemaan entistä paremmiksi tällä tärkeällä alueella.​ Jan Terje Nielsen, Concept Manager, STENI​

Haluamme tulla yhä paremmiksi
- BIM-moduulimme ovat yhdistettyinä BIMobjects-ympäristöön. Voit ladata siihen moduuleja, joissa on 60 vakioväriämme, kulmaelementtejä ja profiileja. Voit myös asettaa useita erilaisia muotoja ja saada perusmateriaaliluetteloita, Nielsen kertoo. Tämä tehostaa huomattavasti projektisuunnittelua ja antaa kokonaiskuvan, jota voidaan käyttää laskelmissa ja tilausprosessissa.

Jan Terje Nielsen, Concept Manager STENI

Kaikki koottuna yhteen paikkaan
- Digitalisaatio leviää rakennusalalle, vaikka muutos on ollut käynnissä jo kauan. Rakennuspaikalla tuhlataan paljon, mikä on tehotonta ja kannattamatonta, sanoo Magnus Karlsson BIM Object -yrityksestä.
Hän kertoo, että jos rakennus on piirretty ja projektisuunnitelma tehty BIMissä, käytössä on yhdessä paikassa kaikki tiedot siitä, mistä rakennus koostuu.

Magnus Karlsson, BIM Object

Tärkeä osa tulevaisuutta
- Steni haluaa kehittyä entistäkin paremmaksi alallaan ja on juuri käynnistänyt laajan työn BIM-moduulien muuttamiseksi käyttäjäystävällisemmiksi. Tämän tarkoituksena on etenkin säästää arkkitehtien aikaa varhaisessa vaiheessa ja varmistaa, että rakentajat näkevät paremmin, miten erilaiset ratkaisut toimivat valmiissa rakennuksessa. Tämä on mutkikasta ja aikaa vaativaa työtä, mutta olemme aivan varmoja siitä, että BIM on elintärkeä osa alamme tulevaisuutta, Jan Terje Nielsen sanoo.

Tällä on suuri taloudellinen merkitys, sillä silloin, kun rakentaminen on suunniteltu ja projektoitu huonosti, menee runsaasti materiaalia hukkaan. Nyt voi piirtää ja projektoida tarkasti sen, mitä tilaa ja mitä tarvitsee.​ Magnus Karlsson, BIM Object​

Alla on joitakin linkkejä, joissa kerrotaan lisää BIM-mallinnuksesta ja näytetään, millaisen uuden ulottuvuuden tulevaisuuden piirustukset ja 3D-näkökulmat tarjoavat. Kaksi alinta ovat videoita, joista näkee nopeasti, miten Stenin nykyiset BIM-moduulit toimivat Revitin ja ArchiCADin suhteen.

What is BIM

How can BIM renderings allow fantastic illustrations of a building

Steni BIM Revit modules

Steni BIM ArchiCAD modules