Julkisivun fokuksessa ympäristö ja kestävyys

Ympäristö
Stenillä me pyrimme minimoimaan tuotteidemme ja prosessiemme negatiiviset vaikutukset ympäristöön - paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Panostamme erityisesti hiilijalanjäljen jatkuvaan parantamiseen, ja siinä tuotteemme ovat ja pysyvät johtavalla tasolla. Vähäiset ympäristövaikutukset - tietenkin!

FAKTAT

  • Pienet globaalit ympäristövaikutukset
  • Ei ympäristölle haitallisia aineita
  • Pitkä käyttöikä
  • Parhaat ympäristöluokitukset
  • Jätteenkäsittelyjärjestelmä
  • Ympäristön huomioiva pakkaus työmaalle

Pienet globaalit ympäristövaikutukset
STENIn tuotteilla on pieni hiilidioksidikuormitus ympäristölle: 14–17 kg CO2/m2. STENI-julkisivulevyille on laadittu elinkaarianalyysi ja ympäristöseloste (Environmental Product declaration, EPD) standardien ISO 14025 ja ISO 21930 mukaisesti. Laskelma ja kolmannen osapuolen vahvistus on SINTEFin tekemä. EPD-asiakirjat ovat EPD-Norgen ja Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) -instituutin hyväksymiä.

Ei ympäristölle haitallisia aineita
EU: STENI AS:n tuotteet eivät sisällä REACH-luettelon kemiallisia aineita.

Pohjoismaat: STENIn tuotteet eivät sisällä REACH-luettelon, Norsk Prioriteringsliste -luettelon, Sunda Hus -luettelon tai Joutsenmerkin liitteen 6 mainitsemia kemiallisia aineita.

Pitkä käyttöikä
Pitkä käyttöikä ja vähäinen resurssien käyttö ylläpitoon säästävät ympäristöä. "Life Cost Calculation" (LCC) (NS 3454:2013) kertoo tuotteen resurssien käytöstä pitkällä aikavälillä. STENI-tuotteilla on pieni LCC.

Materiaalien käyttöikä tulee yhä tärkeämmäksi.​ Harald N. Røstvik, arkkitehtuurin professori​

Ympäristöluokitukset

  • EPD-asiakirjat (EPD-Norge, Institut Bauen und Umwelt e.V.) (EU)
  • ECO Product (Norja)
  • Sunda Hus (Ruotsi)
  • ECO Platform (EU)

Jätteenkäsittely
STENI lajittelee kaiken jätteen sisäisesti Veolian kanssa vihreän vastuun järjestelmän mukaisesti. Norjalainen Grønt Ansvar on kattava järjestelmä jätteen dokumentoituun ja järjestelmälliseen käsittelyyn.

STENI-julkisivulevyjen pakkauksissa käytetään puuta, paperia ja kierrätettävää muovia. Pakkaukset sopivat työmaan kolmijakeiseen kierrätyspisteeseen. Leikkuujätteet ja hukkapalat voidaan hävittää normaalin sekajätteen mukana.

Steni noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Me Stenillä haluamme antaa positiivisen panoksen minimoimalla negatiiviset ympäristövaikutukset. Noudatamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja asetamme niistä erityisesti kahdeksan etusijalle.

3 - Hyvä terveys ja elämänlaatu

5 - Sukupuolten tasa-arvo

7 - Puhdasta energiaa kaikille

8 - Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

9 - Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri

12 - Vastuullinen kulutus ja tuotanto

13 – Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen

16 - Rauha, oikeudenmukaisuus, korruption torjunta ja hyvin toimivat instituutiot

Lue lisää näistä ja muista kestävän kehityksen tavoitteista YK:n omilta sivuilta.

Steni priorisoi nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden osa-alueet.