Väri, pintarakenne, kiilto ja kuviot luovat rakennuksen identiteetin

Väri, pintarakenne, kiilto ja kuviot luovat rakennuksen identiteetin. Steni-julkisivulevyjen kokonaisratkaisu yhdistää erilaiset elementit ja tarjoaa rajattomat mahdollisuudet luovaan prosessiin.

Kun uuden rakennuksen suunnittelu käynnistyy, arkkitehti ei yleensä saa eteensä täysin tyhjiä paperiarkkeja. Niihin on miltei aina kirjattu toimeksiantajan näkemyksiä. Usein arkkitehti joutuu kuitenkin tekemään erilaisia muotoiluun liittyviä valintoja.

– On muun muassa kiinnitettävä huomiota siihen, millä tavalla julkisivu sopeutuu muotoilultaan ympäristöön, kertoo Ghilardi + Hellsten Arkitekter -arkkitehtitoimiston osakas, arkkitehti Erik Stenman.

Muotoilun valinta
Arkkitehti arvioi, miten rakennus soveltuu muotoilultaan ympäristöön ja onko sen tarkoitus myötäillä ympäristöä vai luoda sille kontrasti.
– Toisaalta muotoilun valinnassa saatetaan pyrkiä korostamaan itse rakennusta. Silloin arkkitehti pohtii julkisivua aivan eri näkökulmista, Stenman toteaa.

Apukeinot
Stenman kollegoineen on laatinut Stenin kanssa käynnissä olevan prosessin aikana mallin eli julkisivupintoja esittelevän kartan, joka edustaa STENI-julkisivulevyjen nykyistä kokonaisratkaisua.
– Eri tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia ja etenkin niiden yhdistelmiä esitellään yhtenäisen kartan avulla, Stenman toteaa. Julkisivupintoja esittelevä kartta antaa mahdollisuuden keskustella erilaisista värivaihtoehdoista ja karkeuksista, kiiltoasteista ja painatuksista yhtenäisenä kokonaisuutena, mikä tarjoaa hänen mielestään arkkitehdille oivallisen tilaisuuden ajatella vapaasti.

Stenman ja hänen Ghilardi + Hellsten Arkitekter -arkkitehtitoimistossa työskentelevät kollegansa ovat laatineet prosessin aikana Steni-julkisivulevyjen kokonaisratkaisua esittelevän kartan.

– Eri tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia ja etenkin niiden yhdistelmiä esitellään yhtenäisen kartan avulla.​ Arkkitehti Erik Stenman, Ghilardi + Hellsten Arkitekter -arkkitehtitoimiston osakas​

Yhdistelmäratkaisut
Stenin tuotevalikoimaan kuuluu kolme erilaista julkisivulevyä: COLOUR, VISION ja NATURE. Niistä ensimmäinen tarjoaa mahdollisuuden valita eri värejä ja kiiltoasteita, toinen painetun pinnan ja rajattomia kuva-aihevaihtoehtoja ja kolmas julkisivulevy puolestaan mahdollisuuden valita erilaisia pintarakenteita.
– Stenin julkisivulevyjen kokonaisratkaisun – värien, karkeuden, kiillon ja painatuksen – ansiosta muotoiluprosessin aikana ei ole enää niin tärkeää määritellä, minkä tuotteen on tarkoitus lyödä leimansa rakennukseen, vaan nyt voidaan mieluummin keskittyä itse muotoilukonseptiin, Stenman toteaa.

Elävää keskustelua
– On vapauttavaa tietää, ettei muotoiluprosessin aikana ole pakko juuttua ajattelemaan yksittäisiä tuotteita. Silloin voi pikemminkin keskittyä siihen, mitä halutaan saavuttaa, Stenman sanoo. Julkisivulevyjen kokonaisratkaisusta laaditun kartan avulla muotoilija saa selville, millä tavalla suunnitellut efektit pystytään toteuttamaan. Julkisivulevyt voidaan valita, kun tiedetään, mitä halutaan, hän sanoo.

Sandefjordissa sijaitseva muotoilultaan ainutlaatuinen omakotitalo.

Inspiraatio
Ghilardi + Hellsten Arkitekter -arkkitehtitoimiston arkkitehtien toteuttamien projektien laaja kirjo ulottuu aluesuunnittelusta erityyppiseen maisema- ja rakennussuunnitteluun.
– Käynnistämme kaikki projektit esittämällä kysymyksiä ja testaamalla ideoita kriittisestä näkökulmasta. Arkkitehtuuriratkaisut eroavat toisistaan eri toimeksiannoista riippuen. Arkkitehdit ovat useissa projekteissaan valinneet pintaratkaisuja, joissa inspiraation lähteenä ovat toimineet Steni-julkisivulevyt. Olemme viime aikoina käyttäneet Stenin tuotteita sekä julkisissa että yksityisissä projekteissa. Olemme myös hyödyntäneet Steni-julkisivulevyjä omakotitalossa, jossa omistaja on osittain itse vastannut talon graafisesta ilmeestä. Olemme käyttäneet sitä osana julkisivulevyjen muotoilua, mikä korostaa talon omaleimaisuutta, hän kertoo.

On vapauttavaa tietää, ettei muotoiluprosessin aikana ole pakko juuttua ajattelemaan yksittäisiä tuotteita. Silloin voi pikemminkin keskittyä siihen, mitä halutaan saavuttaa.​ Arkkitehti Erik Stenman, Ghilardi + Hellsten Arkitekter -arkkitehtitoimiston osakas​