Steni Vision – kestävät julkisivupaneelit

Monen Sipoolaisen nuoren oppimisympäristö uudistui kertaheitolla täysin, kun Sipoon keskustaan rakenteilla olleen Nikkilän sydän -sivistyskeskuksen ensimmäinen rakennusvaihe valmistui kesällä 2016.

Rakennuksen suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto ARK-house arkkitehdit Oy pääsuunnittelijanaan professori Pentti Kareoja. Lähtökohtana oli luoda pedagogisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus kustannustehokkaalla tavalla. Steni valikoitui värikkään rakennuksen julkisivumateriaaliksi erityisesti hyvien UV-kestävyysarvojensa kautta.

Kirkkailla sävyillä toteutettujen seinärakenteiden haluttiin kestävän muuttumattomina ja värien säilyttävän kirkkautensa mahdollisimman pitkään. Muita kilpailutekijöitä olivat Stenin julkisivulevyjen hyvä rakenteellinen kestävyys ja kustannustehokkuus. Lähes rajaton värivalikoima ja mahdollisuus käyttää tulostettuja pintoja osana kokonaisuutta antoivat suunnittelulle lähes vapaat kädet.

Printtiä Steni Vision -julkisivupaneeleissa

Nikkilän Sydämen värikkäitä julkisivuja koristavat kuvataiteilija Aimo Katajamäen grafiikat teoksessa “Tiedon virtaa ja elämän akrobatiaa”.

Alkuperäiskuvituksista vektoroidut tiedostot on tulostettu Steni Vision -julkisivulevyille. Katajamäki kertoo prosessin olleen mutkaton, sillä se on pohjimmiltaan samanlainen kuin tuotettaessa mitä tahansa painoaineistoa. Kohteessa erityistä tarkkuutta vaati painotiedostojen laatiminen niin että aiheet jatkuvat sulavasti julkisivulevyltä toiselle.

Katajamäki suunnitteli julkisivujen graafiset aiheet rakennuksen suunnitelman ollessa jo lähes valmis. Myös seinien värisuunnittelu oli tässä vaiheessa jo pääosin tehty, mutta värimaailman lopullisessa viimeistelyssä arkkitehtitoimisto teki konsultointia myös Katajamäen kanssa.

Katajamäen lennokkaat kuvitukset kiertävät rakennuksen julkisivuja nauhamaisena jatkumona, viitaten työn nimeen “Tiedon virtaa ja elämän akrobatiaa”. Nauhamainen teos luo viitteellisen mielikuvan taiteilusta ja oman paikan löytämisestä oppimisen polulla.

Koko kunnan sivistyskeskus

Koulukokonaisuuden suunnitteilla oleva toinen vaihe tuo valmistuessaan rakennukseen liikuntasalin, alakoulun luokkien 1–6 tiloja ja esikoulutiloja noin 350 lapselle. Suunnitelma on laadittu kiinteässä yhteistyössä rehtorien, pedagogien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa. Laajennusvaiheen arkkitehtuuri tulee jatkamaan jo valmistuneen rakennuksen tyyliä niin sommittelussaan, raikkaassa värimaailmassaan, kuin Katajamäen myöhemmin toteutettavissa uusissa kuvituksissakin.